Thứ 7, 26-05-2018, 9:58 PM
[ Tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn tin tức hàng ngày » Rao vặt tổng hơp » Việc làm » Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc Cho Tổng Công Ty
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc Cho Tổng Công Ty
cucquyDate: Chủ nhật, 16-12-2012, 9:19 AM | Message # 1
Thành viên trung niên
Nhóm: Thành viên
Số bài viết: 4901
Điểm: 0
Trạng thái: Không lên mạng

Thông tin tuyển dụng
Vị trí Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc Cho Tổng Công Ty
Số lượng tuyển 1
Giới tính Nam
Ngành nghề Bất động sản
Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường
Nhân sự
Tính chất công việc Việc làm thu nhập cao
Tỉnh/Thành phố Thanh Hóa
Mô tả Nhiệm vụ chung:
- Giúp Tổng Giám đốc (TGĐ) lập chương trình công tác, kế hoạch và nhiệm vụ hàng tháng/quý/năm.
- Giúp Tổng Giám đốc Tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hàng tháng/quý/năm.
- Giúp Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện các quy định, nội quy, quy chế và các chính sách do Tổng công ty ban hành.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc kế hoạch công việc, phương án tổ chức thực hiện công việc.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Giúp TGĐ duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty.
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
- Trợ giúp TGĐ xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty.
- Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của TGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc.
- Hỗ trợ TGĐ theo dõi công việc của các Giám Đốc và các Trưởng phòng .
- Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được TGĐ phân công.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý.
- Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty.
- Đề xuất giải pháp thực hiện cho TGĐ.
- Giúp việc cho TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
- Kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình TGĐ phê duyệt.
- Chuẩn bị tham gia các cuộc họp của các bộ phận theo yêu cầu của TGĐ.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
1. Về công tác nhân sự: Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác nhân sự, cụ thể:
- Đôn đốc, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề.
- Việc theo dõi hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Tổng Công ty.
- Công tác xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các bộ phận đúng quy định.
- Việc theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc: theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty.
- Chỉ đạo bộ phận nhân sự trong việc theo dõi, xử lý kỷ luật nhân viên.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình tuyển dụng lao động (nếu có).
- Giúp Tổng Giám đốc trong các trường hợp (khi được Tổng Giám đốc giao hoặc ủy quyền) giải quyết chế độ, xử lý kỷ luật, xử lý bồi thường đối với nhân viên.
- Chỉ đạo công tác hành chính, bảo vệ cơ quan.
Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự.
2. Về công tác điều độ: Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo trưởng điều độ và hệ thống nhân viên điều độ toàn Công ty.
- Theo dõi lịch chạy xe Tổng công ty phê duyệt. Tham gia ý kiến về lịch chạy xe với Lãnh đạo Tổng công ty.
- Chỉ đạo, theo dõi và giám sát việc xếp lịch làm việc cho lái xe, bán vé đúng theo quy định và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhân viên và đảm bảo công bằng, hợp lý (lịch phải niêm yết công khai ít nhất trước 1 tuần);
- Chỉ đạo việc điều hành xe chạy theo lịch của Tổng công ty một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả. Chống ùn tắc, chống kẹp díp, chống bỏ khách, bỏ lốt, chống phóng nhanh vượt ẩu vv….
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công việc của các nhân viên điều độ các đầu bến.
- Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát công việc của các phụ trách đầu bến.
Chịu trách nhiệm về hiệu quả làm việc của bộ phận điều độ.
3. Về công tác Tổ thợ: Giúp Tổng Giám đốc điều hành tổ thợ, rửa xe, bơm dầu.
- Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc theo dõi lý lịch và nhật ký vận hành chi tiết từng xe, chỉ đạo, kiểm tra việc lập sổ theo dõi và kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.
- Chỉ đạo việc s/c xe, bảo dưỡng, đăng kiểm, rửa xe, bơm dầu. Đảm bảo xe phải được thay dầu máy, bảo dưỡng cấp đúng định kỳ. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ cả trong và ngoài xe. Tham mưu cho lãnh đạo trong việc trung, đại tu xe. Đảm bảo xe luôn tốt và đẹp. Chỉ đạo, tổ chức các công việc s/c xe đột xuất, xe bị tai nạn. Chỉ đạo việc s/c xe nhanh chóng, kịp thời với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu sản xuất của Công ty. Giám sát việc thực hiện quy trình sửa xe ngoài.
- Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc giao nhận xe tại các đầu bến và tại VP Tổng công ty. Đảm bảo xe phải được quản lý, giao nhận chặt chẽ, cả về hồ sơ và phương tiện. Giám sát thực hiện quy trình giao nhận xe và xử lý bồi thường khi có hư hỏng nhẹ.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị vật tư, phụ tùng, đảm bảo luôn sẵn sàng khi cần. Giám sát việc thực hiện quy trình mua vật tư.
Chịu trách nhiệm nếu công tác tổ thợ yếu kém.
4. Về quản lý công việc của bộ phận kế toán – văn phòng:
- Quản lý thời gian làm việc, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý và giám sát việc tuân thủ các quy trình và các quy định về tài chính của Tổng công ty. Không can thiệp vào công việc chuyên môn, nghiệp vụ của bộ phận kế toán.
6. Về quản lý công việc của Phòng BĐS: Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng giao dịch BĐS.
- Nắm bắt, tìm hiểu và tham mưu cho Tổng Giám đốc về các Chính sách, quy định về BĐS của Nhà nước.
- Tham mưu Tổng giám đốc trong việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng BĐS, ban hành các quy trình và quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh BĐS.
- Đôn đốc Phòng BĐS lập và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng/quý/năm.
- Đôn đốc Phòng BĐS trong việc mở sổ ghi chép, theo dõi các mặt bằng, theo dõi khách hàng, chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị hợp đồng vv….
- Theo dõi công tác định giá, đấu giá, quảng cáo, truy cập thông tin & lưu trữ dữ liệu BĐS.
7. Về quản lý công việc của Phòng kỹ thuật: Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng kỹ thuật.
- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát Phòng kỹ thuật thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Theo dõi, đánh giá công tác hàng tháng/quý/năm của Phòng kỹ thuật.
8. Các công việc khác: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong xử lý công việc phát sinh.
- Chủ trì hoặc giao phụ trách nhân sự soạn thảo văn bản chỉ đạo điều hành và văn bản đối ngoại. Chủ trì soạn thảo và tham mưu Tổng công ty ban hành các quy trình xử lý công việc.
- Giám sát, kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các quy trình khác do Tổng công ty ban hành.
- Xử lý, giải quyết công việc do Tổng Giám đốc uỷ quyền trong thời gian vắng mặt.
- Làm báo cáo hàng ngày gửi Tổng giám đốc công ty (theo mẫu quy định).
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban tổng giám đốc giao.
- Tham mưu cho Ban tổng giám đốc về các chính sách.
- Đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận viết báo cáo đánh giá, tổng kết chương trình công tác, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng tháng/quý/năm.
- Lập báo cáo đánh giá, tổng kết chương trình công tác, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng tháng/quý/năm của Tổng công ty.
Quyền hạn:
- Được tham gia xem xét tuyển dụng, xét khen thưởng, kỷ luật lao động.
- Được quyền tham mưu, đề xuất Ban Tổng giám đốc thay thế bất kỳ nhân viên dưới quyền nào không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- Được quyền có ý kiến với Tổng Giám đốc về các vấn đề có liên quan.
- Được quyền chỉ đạo điều hành tất cả nhân viên thuộc Tổng công ty trong trường hợp khẩn cấp.
Kỹ năng - Làm việc khoa học, sáng tạo. Chịu được áp lực cao cả về thời gian và tính chất công việc.
- Có khả năng chỉ đạo, điều hành nhiều bộ phận, khả năng bao quát công việc.
- Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình và thuyết phục cao.
Trình độ Đại học
Kinh nghiệm Trên 5 năm
Mức lương 8-15 triệu
Hình thức làm việc Nhân viên chính thức
Thời gian thử việc 2 tháng
Yêu cầu hồ sơ - Đơn xin việc làm.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.
- Giấy khám sức khỏe.
Hạn nộp hồ sơ 31/01/2013

Thông tin liên hệ
Người liên hệ Nguyễn Văn Thơ
Email nvbinhtho@yahoo.com.vn
Địa chỉ 25/38 Phú Thọ 3 - Phú Sơn - Tp Thanh Hóa
Điện thoại 0914198436
Di động 0914198436
Hình thức liên hệ Mọi hình thức


Ngày 16-12-2012
Thành viên đăng

cucquy
 
Diễn đàn tin tức hàng ngày » Rao vặt tổng hơp » Việc làm » Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc Cho Tổng Công Ty
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: